Spirende opbakning til benzinfrie biler

Udledning af CO2 i atmosfæren har været på den europæiske dagsorden i rigtig mange år, og der er ingen tvivl om, at der skal gøres noget, da kloden bliver varmere for hvert år der går. Derfor er der mange politikere, der tænker i alternative baner for at mindske udslippet af CO2 og på den måde at værne om vores klode.

En af de tanker, der er blevet luftet for nyligt, er et forbud mod benzin- og dieseldrevne biler fra enten 2025 eller 2030, alt efter hvem, der bliver spurgt. Der bliver lagt op til, at forbuddet gælder salg af nye biler fra et bestemt årstal, så bilproducenter og forbrugere kan nå at omstille sig i god tid.

I sidste ende er det miljøet, det handler om, og det er dette, der gør, at flere og flere politikere har fået øjnene op for, at der kan spares rigtig meget på udledningen af CO2, når det kommer til biler. Selvom nyere biler er mere miljørigtige biler på vejene, der har en effektiv udstødning og en god benzinøkonomi, så vil de nu engang forurene mere end for eksempel en elbil.

Kræver international enighed

De lande, der er tilhængere af en sådan løsning på en del af verdens klimaproblemer, ligger alle indenfor Europas grænser. På grund af EU’s og EØS´ regler generelt, er det derfor ikke noget, der kan gennemføres nationalt, så det kræver en større opbakning i andre lande, før ideen kan gå herfra og til realitet.

Men arbejdet mod denne omstilling er begyndt i det små med lande som Sverige, Tyskland, Norge og Holland, og i Danmark har Alternativet også meldt sig på banen og udtrykt deres begejstring for forslaget.

Med de lande, er det bestemt en mulighed, at andre også melder sig under fanerne, og at der dermed kan skabes en opbakning, der gør, at miljøregler som disse vedtages på et højere plan. Samtidig er det aftaler, der skal på plads hurtigt, for bilproducenterne skal samtidig kunne omstille deres produktion, da europæerne næppe kan forestille sig et liv uden biler.

Løbende tiltag i de små

Udover de internationale tiltag, der på sigt kan føre til, at den benzindrevne bil bliver en saga blot, så har de forskellige lande muligheder for at lave national lovgivning, der forfordeler de eldrevne biler positivt.

I Danmark kan man for eksempel se flere og flere parkeringspladser til elbiler rundt omkring, der ikke kun giver mulighed for en opladning, men som ofte har den bedste placering, når det kommer til at parkere.

Andre løsninger kan også komme på tale politisk, men er ikke noget vi har set endnu. Det kan for eksempel være lavere afgifter på de mere miljørigtige biler eller deciderede tilskud fra en stat, hvis det er en sådan bil, der købes. Det kan også være et tilskud til at installere en ladestation ved private hjem som villaer eller ved etagebyggerier, der gør, at det er nemt at lade sin bil op og dermed nemt at bruge det gode alternativ.